Průmyslová práva: Jak využívat průmyslová práva pro rozvoj firmy?

Kalendář se vykresluje

Všechny akce

Jaké jsou možnosti ochrany práv průmyslového vlastnictví v ČR i ve světě a jak o ni požádat? Jak proces probíhá, čeho se vyvarovat, která práva je obzvlášť nutné si hlídat a jak mohou pomoci právníci i poradci, přiblíží účastníkům semináře odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví, advokátní kanceláře a Univerzity Pardubice.

Účast na semináři je bezplatná.

Registrujte se prosím na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org nejpozději do 22. května 2017.
V přihlášce uveďte jméno účastníka, název pracoviště a kontaktní údaje.

           

 

Program

 

9:00 – 9:15   

Registrace účastníků

 

9:15 – 9:30   

Základní představení služeb agentury CzechInvest a regionální kanceláře

Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře pro Pardubický kraj, Czechinvest

 

9:30 – 9:50

Možnosti podpory podnikání a inovací v oblasti ochrany práv průmyslového vlastnictví

Veronika Tichá, projektová manažerka, API

 

9:50 – 11:15

Průmyslová práva a jejich ochrana – rešerše v databázových systémech

Zuzana Čapková, Úřad průmyslového vlastnictví

 

11:15 – 11:30

Coffee Break

 

11:30 – 12:00

Právní aspekty práv duševního vlastnictví

Petra Stupková, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

 

12:00 – 13:00

Univerzita Pardubice – case studies

Dr.-Ing. Jan Macák (Centrum materiálů a nanotechnologií, Fakulta chemicko-technologická),

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. (Ústav organické chemie a technologie, Fakulta chemicko-technologická),

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. (Oddělení kolejových vozidel, Dopravní fakulta Jana Pernera)

Blok uvede zástupce Centra transferu technologií a znalostí.

 

13:00 – 13:30

Diskuse a zakončení

 

Na setkání s Vámi se těší organizátorský tým a CTTZ UPa!

termín: 24.5.2017 09:00
místo konání:místnost č. 03004, Historická budova UPa, nám. Čs. legií
pořadatel:CzechInvest, Centrum transferu technologií a znalostí UPa
kontaktní osoba:Andrea Nogová
telefon:466 037 425
e-mail: andrea.nogova@upce.cz
/akce.html?id=/UPa/akce/cttz/2017/odv-czechinvest.html /UPa/akce/cttz/2017/odv-czechinvest.html místnost č. 03004, Historická budova UPa, nám. Čs. legií CzechInvest, Centrum transferu technologií a znalostí UPa seminář,UPA Andrea Nogová 466 037 425