14. Studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

termín: 20.3.2017 10:00
místo konání:ZE1, Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice
pořadatel:Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice
kontaktní osoba:Ing. Eva Kynclová
telefon:466 037 753
e-mail: eva.kynclova@upce.cz
/akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2017/studentska-konference.html /FZS/akce/2017/studentska-konference.html ZE1, Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753