XII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a pro studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence. Studenti prezentují výsledky svého výzkumu v rámci studia.

termín: 20.4.2017 08:00
místo konání:ZE 1, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
odkaz: http://www.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/konference/kvalita-perspektivy-2017.html
pořadatel:Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
kontaktní osoba:Ing. Eva Kynclová
telefon:466 037 753
/akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2017/celostatni-st.konf..html /FZS/akce/2017/celostatni-st.konf..html ZE 1, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753