Fakulta restaurování spolupořadatelem výstavy v Kutné Hoře

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se stane spolupořadatelem výstavy v prostorách Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře. Vernisáž výstavy je plánována na 24. 11. 2016 od 17 hodin.

 

Blackbox

25. 11. 2016  - 29. 1. 2017

Kurátoři:

Josef Čoban, akad. mal., vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Adriana Primusová, GASK

Významnou a nezbytnou součástí soustavné práce se sbírkovými předměty je péče o fyzickou stránku uměleckého díla a s tím související konzervátorsko-restaurátorská práce. Důkladný a komplexní průzkum pak může o dílech odhalit i nová fakta. Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru, který je jako jeden ze čtyř ateliérů Fakulty restaurování v Litomyšli od roku 2005 součástí Univerzity Pardubice, zde na několika dílech ze sbírky kresby a malby GASK prezentuje část nejnovějších studentských závěrečných bakalářských a magisterských prací. Jedná se např. o pastely Bohumila Kubišty, Otty Gutfeunda a Jana Baucha, olejomalby na kartonech od Josefa Navrátila nebo Julia Mařáka. Projekt je podpořen grantem ISO (program Náročného restaurování Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví) Ministerstva kultury.

 

 

termín: 25.11.2016 – 29.1.2017
místo konání:GASK Kutná Hora
pořadatel:Fakulta restaurování
kontaktní osoba:Josef Čoban, akad. mal.
/akce-odborne.html?id=/FR/akce/2016/udp.html /FR/akce/2016/udp.html GASK Kutná Hora Fakulta restaurování kultura,FR Josef Čoban, akad. mal.