Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Odborné akce v roce 2013

 • 8.1.2013
  UZ scrrening ledvin u plodu a novorozence - kasuistiky /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/uz-screening.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/uz-screening.html zasedací místnost PG kliniky Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 14.1.2013
  Den otevřených dveří na Fakultě ekonomicko-správní dne 14. 1. 2013 /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/dod-2013.html /FES/archiv/akce/akce-2013/dod-2013.html Aula univerzity Pardubice FES přednáška,FES Ivana Veselá 466036454
 • 17.1.2013
  Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/tumor.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/tumor.html Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, PKN a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík 466 015 306
 • 24.1.2013
  Přednáška "Oblaka a oblačné systémy" /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/chladova-prednaska.html /FES/archiv/akce/akce-2013/chladova-prednaska.html DB B2 UMKM, JČMF přednáška,FES Mgr. Libor Koudela, Ph.D. 466036451
 • 24.1.2013 – 25.1.2013
  XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/kozni-defekty.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/kozni-defekty.html Pardubice, Kongresové centrum Univerzity Pardubice Česká společnost pro léčbu rány; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Pardubická krajská nemocnice, a.s. konference,FZS MUDr. Ivo Bureš 602 434 903
 • 12.2.2013
  Cerclage /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/cerclage.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/cerclage.html Zasedací mistnost PG kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 19.2.2013
  Přednáška Dany Drábové - Energie pro příští generace /akce-odborne.html?id=/FEI/archiv/akce/akce-2013/drabova2013.html /FEI/archiv/akce/akce-2013/drabova2013.html posluchárna H1 FEI přednáška,FEI Martina Zavadilová
 • 25.2.2013
  Diskuse k připravované novele zákona o vysokých školách https://dokumenty.upce.cz/akce-priloha/ff/novela.pdf /FF/archiv/akce/akce-2013/as-novela.html kongresová hala rektorátu Fakulta filozofická přednáška,FF,UPA,/UPA/ARCHIV/AKCE/RPVV/AKCE-2013/ PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
 • 28.2.2013
  Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2015? /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/obdrzalek-fyzikal-jedn.html /FES/archiv/akce/akce-2013/obdrzalek-fyzikal-jedn.html UA A2 UMKM FES přednáška,FES,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA RNDr. Libor Koudela, Ph.D. 466036014
 • 6.3.2013
  Policie v systému bezpečnosti státu a kontrola Policie /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/policie-cr.html /FES/archiv/akce/akce-2013/policie-cr.html DBB1 ÚRBV přednáška,FES doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 466036234
 • 6.3.2013
  AKTIVITY BANK A POJIŠŤOVEN /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/aktivity-bank.html /FES/archiv/akce/akce-2013/aktivity-bank.html UA-A2 ÚEV FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • 12.3.2013
  Rh-izoimunizace /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/rh.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/rh.html Zasedací mistnost PG kliniky Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 13.3.2013
  KONTAKT 2013 - veletrh pracovních příležitostí na Univerzitě Pardubice /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/kontakt-2013.html /FES/archiv/akce/akce-2013/kontakt-2013.html Aula Univerzity Pardubice FES, FCHT ostatni,FES,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,/DFJP/ARCHIV/AKCE/AKCE-2013/,DFJP,UPA,FEI,/FEI/ARCHIV/AKCE/AKCE-2013/ Ivana Veselá, Ing. Iva Ulbrichová,CSc. 466036454, 466037514
 • 13.3.2013
  HODNOCENÍ DOPADŮ (PŘÍNOSŮ) PROJEKTŮ /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/hodnoceni-dopadu-projektu.html /FES/archiv/akce/akce-2013/hodnoceni-dopadu-projektu.html UA-A2 ÚEV FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • 18.3.2013
  American Medical Malpractice Law /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/dale-crawford.html /FES/archiv/akce/akce-2013/dale-crawford.html EA02032 USSV FES přednáška,FES JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 466036064
 • 21.3.2013 – 23.3.2013
  VII. demonstrační kurz a seminář sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/kurz.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/kurz.html Nemocnice Svitavy Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Svitavská nemocnice, a.s.; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové; Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika dětské ORL LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno; Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP seminář,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 23.3.2013
  Sympozium a workshop C-NAIL /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/c-nail.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/c-nail.html Nové Město na Moravě – školicí středisko firmy MEDIN Oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a. s.; workshop,FZS MUDr. Martin Pompach 466 012 999
 • 25.3.2013
  10. ročník školního kola Studentské vědecké konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/skolni-konference.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/skolni-konference.html uč. ZA 6, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 25.3.2013
  Workshop k projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/workshop.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/workshop.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice workshop,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 26.3.2013 – 21.5.2013
  Moderované diskuze v německém jazyce LS 2014 http://www.upce.cz/jc/studujte/mod-disk.html /jc/archiv/akce/starsi/akce-2013/md-16-10.html DB02011 Jazykové centrum workshop,JC Mgr. Šárka Zikešová
 • 28.3.2013
  Einstein a víra /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/novotny-prednaska.html /FES/archiv/akce/akce-2013/novotny-prednaska.html UAA2 UMKM FES přednáška,FES,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA Mgr. Libor Koudela, Ph.D. 466036014
 • 3.4.2013
  Krizová řízení Pardubického kraje /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/krizova-rizeni-pk.html /FES/archiv/akce/akce-2013/krizova-rizeni-pk.html DBB1 URBV FES přednáška,FES doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 466036234
 • 4.4.2013
  Policejní psi a jejich využití v zahraničních mírových operacích /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/policejni-psi.html /FES/archiv/akce/akce-2013/policejni-psi.html EA 02032 ÚRBV FES přednáška,FES,UPA,/UPA/ARCHIV/AKCE/RPVV/AKCE-2013/ doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 466036711
 • 9.4.2013
  Carcinoma ovarii - diagnostika a možnosti terapie /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/carcinoma.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/carcinoma.html Zasedací místnost PG klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 10.4.2013 – 12.4.2013
  16th International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“ /akce-odborne.html?id=/FChT/archiv/akce/akce-2013/energetic-mater.html /FChT/archiv/akce/akce-2013/energetic-mater.html Univerzity Pardubice, Univerzitní aula Ústav energetických materiálů seminář,FCHT prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D. +420 466 038 023 +420 466 038 099
 • 11.4.2013
  Přednáška ministra dopravy /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/pred-minis-dopravy.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/pred-minis-dopravy.html DFJP - učebna DB-B1 DFJP přednáška,DFJP Ing. Petra Kuricová 466 036 654
 • 16.4.2013 – 18.4.2013
  23nd International Conference Radioelektronika 2013 /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/radioelektronika-2013.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/radioelektronika-2013.html Pardubice VUT Brno, ČVUT Praha, SVUT Bratislava, ZČU Plzeň, TU Košice, Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty J. Pernera, FEI TE Pardubice, IEEE Czechoslovakia Section (technický sponzoring) konference,DFJP prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. 466 036 293
 • 16.4.2013 – 18.4.2013
  13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013 /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/techniques-comite-2013.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/techniques-comite-2013.html Pardubice VUT Brno, ČVUT Praha, SVUT Bratislava, ZČU Plzeň, TU Košice, DFJP KEEZ, FEI TE Pardubice, IEEE Czechoslovakia Section (technický sponzoring) konference,DFJP Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. 466 036 293
 • 17.4.2013
  Krajský neurologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/seminar.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/seminar.html Pardubice, Hotel Zlatá Štika Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. Jan Latta 466 014 701
 • 19.4.2013 – 20.4.2013
  Mezioborové sympozium: Komplexní vyšetření poruch polykání v ambulantní i klinické praxi /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/porucha-polykani.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/porucha-polykani.html Učebny Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Asociace klinických logopedů České republiky; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 23.4.2013
  Finanční krize, Kypr a EU /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/financni-krize.html /FES/archiv/akce/akce-2013/financni-krize.html UA A1 UEV FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. 466036452
 • 24.4.2013
  Regionální politika EU /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/vlasak-prednaska.html /FES/archiv/akce/akce-2013/vlasak-prednaska.html DBB3 URBV FES přednáška,FES doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 466036238
 • 25.4.2013
  Přednáška "Pražský orloj" /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/prednaska-sima.html /FES/archiv/akce/akce-2013/prednaska-sima.html UAA3 UMKM FES přednáška,FES,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA Mgr. Libor Koudela, Ph.D. 466036014
 • 25.4.2013
  VIII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských studijních oborů /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/celostatni-konference.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/celostatni-konference.html Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 29.4.2013
  Hodnocení ekonomické situace států na základě pozice stanovené pomocí vybraných indexů /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/hodnoceni-statu-indexy.html /FES/archiv/akce/akce-2013/hodnoceni-statu-indexy.html zasedací místnost DFES ÚEV FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • duben 2013
  Koncepce dalšího vzdělávání v ČR /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/dalsi-vzdelavani.html /FES/archiv/akce/akce-2013/dalsi-vzdelavani.html USSV - FES přednáška,FES doc.Ing.Jaroslav Pakosta, CSc.
 • 30.4.2013
  Audit v kostce /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/audit-v-kostce.html /FES/archiv/akce/akce-2013/audit-v-kostce.html EA02032 ÚEV FES přednáška,FES Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 466 036 478
 • 30.4.2013
  Přednáška o Vile Tugendhat /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/tugendhat.html /FR/archiv/akce/akce-2013/tugendhat.html Univerzita Pardubice, budova rektorátu, Kongresový sál FR a FF Univerzity Pardubice přednáška,FR,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA Ing. Karol Bayer 466 036 590
 • 3.5.2013
  Případová studie s Procter and Gamble /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/pripadova-studie.html /FES/archiv/akce/akce-2013/pripadova-studie.html zasedací místnost FES, 5. NP FES workshop,FES Ivana Veselá, Ing. Michaela Stříteská, Ph.D. 466036454
 • 6.5.2013
  Soudržnost EU a pokračování procesu integrace /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/soudrznost-eu-a-intergace.html /FES/archiv/akce/akce-2013/soudrznost-eu-a-intergace.html zasedací místnost DFES ÚEV FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • květen 2013
  Vývoj a zkoušky v dopravní technice /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/vyvoj-doprav-tech.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/vyvoj-doprav-tech.html Pardubice, DFJP Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě seminář,DFJP prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 466 036 450
 • 14.5.2013
  Perinatální výsledky 2012 /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/perinatalni.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/perinatalni.html Zasedací místnost PG kliniky Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 16.5.2013
  Návrh zákona o Fiskální ústavě v ČR /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/lubomir-chaloupka.html /FES/archiv/akce/akce-2013/lubomir-chaloupka.html DBB2 UEV přednáška,FES doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. 6036517
 • 16.5.2013
  ŽelAktuel 2013 /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/zel-aktuel-2013.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/zel-aktuel-2013.html SŽDC, Dlážděná, Praha Katedra technologie a řízení dopravy workshop,DFJP Ing. Edvard Březina, CSc. 602 556 854
 • 16.5.2013
  Šíření vln – vliv změny indexu lomu v atmosféře /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/sireni-vln.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/sireni-vln.html Univerzita Pardubice Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty J. Pernera, IEEE Czechoslovakia Section (technickýsponzoring) seminář,DFJP Ing. Karel Dvořák 466 036 440
 • 16.5.2013
  44. ročník konference Systémové inženýrství 2013 – SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/sysin2013.html /FES/archiv/akce/akce-2013/sysin2013.html Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice - Ústav systémového inženýrství a informatiky konference,FES doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. 466 036 144
 • 16.5.2013 – 17.5.2013
  Kontroverze v onkologii /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/kontroverze.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/kontroverze.html Kongresové centrum Golf Resortu Kunětická Hora Onkologické centrum Multiscan Pardubice; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 400
 • 20.5.2013
  Quantitative methods for bankruptcy prediction /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/pociechu.html /FES/archiv/akce/akce-2013/pociechu.html DB B3 UMKM přednáška,FES prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D. 466036019
 • 21.5.2013
  Koncepce dalšího vzdělávání v ČR /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/prednaska-somr.html /FES/archiv/akce/akce-2013/prednaska-somr.html DBB1 UPEM přednáška,FES doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc. 466036451
 • 21.5.2013 – 23.5.2013
  FELAPO 2013 /akce-odborne.html?id=/FEI/archiv/akce/akce-2013/felapo2013.html /FEI/archiv/akce/akce-2013/felapo2013.html Golfový Resort Kunětická Hora v Dříteči Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa konference,FEI Ing. Milena Čepčářová 466 037 149 milena.cepcarova@upce.cz
 • 23.5.2013
  O zvláštním významu čísla 5 /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/doubrava.html /FES/archiv/akce/akce-2013/doubrava.html A3 JČMF, UMKM přednáška,FES,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA Mgr. Libor Koudela, Ph.D. 466036014
 • 23.5.2013
  Projekt HiLASE /akce-odborne.html?id=/UPa/akce/cttz/2014/hilase.html /UPa/akce/cttz/2014/hilase.html CTTZ, nám. Čs. legií CTTZ seminář,UPA Miriam Lukešová
 • 23.5.2013 – 25.5.2013
  5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 75. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 60. kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/kongres-orl.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/kongres-orl.html Univerzita Hradec Králové (Budova A) Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 24.5.2013
  Přednáška - LiveScript, TypeScript, ClojureScript /akce-odborne.html?id=/FEI/archiv/akce/akce-2013/fei-pred.html /FEI/archiv/akce/akce-2013/fei-pred.html SEM402 FEI přednáška,FEI Dana Jabonská
 • 27.5.2013 – 31.5.2013
  35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář /akce-odborne.html?id=/FChT/archiv/akce/akce-2013/kalorimetrie.html /FChT/archiv/akce/akce-2013/kalorimetrie.html Třeboň SLChPL a KOAnCh Univerzita Pardubice, OSChT ČSCh seminář,FCHT doc. Ing. Eva Černošková, CSc. 466 036 154
 • 30.5.2013
  Regionální rozvoj mezi teorií a praxí /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/region-rozvoj-2013.html /FES/archiv/akce/akce-2013/region-rozvoj-2013.html Univerzita Pardubice, bude upřesněno ÚRBV FES, Civitas per Populi o.s. konference,FES doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 603554155
 • 11.6.2013
  Naše zkušenosti s vyšetřením fetálního fibronektinu u hrozícího předčasného porodu /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/fetalni-fibronektin.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/fetalni-fibronektin.html Zasedací místnost PG kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studiíí Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 12.6.2013
  Kultura a prostor pro život /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/arc-cerven.html /FR/archiv/akce/akce-2013/arc-cerven.html Litomyšl Anna Subrtova přednáška,FR Anna Subrtova
 • 17.6.2013 – 18.6.2013
  Symposium on Graphic Arts /akce-odborne.html?id=/FChT/archiv/akce/akce-2013/graphic.html /FChT/archiv/akce/akce-2013/graphic.html Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky konference,FCHT Ing. Ondrej Panák 466 038 036
 • 24.6.2013 – 27.6.2013
  4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference /akce-odborne.html?id=/FChT/archiv/akce/akce-2013/termo-konf.html /FChT/archiv/akce/akce-2013/termo-konf.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Odborná skupina termické analýzy při ČSCh konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185; 466 037 127
 • 4.9.2013 – 6.9.2013
  Charakterizace historických malt pomocí mikroskopických technik /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/malty.html /FR/archiv/akce/akce-2013/malty.html Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl Fakulta restaurování workshop,FR Ing. Renata Tišlová, Ph.D. 466 036 594
 • září 2013
  Konference SEKEL /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/sekel.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/sekel.html Pardubice, DFJP Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě konference,DFJP prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 466 036 450
 • září 2013 - leden 2014
  Semináře pro prezentátory v rámci projektu POSTA http://projekty.upce.cz/posta/aktuality/kurzy-pro-prezentatory.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/sem-prezet.html Dopravní fakulta Jana Pernera seminář,DFJP Ing. Petr Vršanský 466 036 704
 • září 2013 - leden 2014
  Semináře pro vedoucí tutorských týmů v rámci projektu POSTA http://projekty.upce.cz/posta/aktuality/kurzy-pro-vtt.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/semin-tutor.html Dopravní fakulta Jana Pernera seminář,DFJP Ing. Petr Vršanský 466 036 704
 • 16.9.2013 – 17.9.2013
  Mezinárodní seminář 2013 – “Tajemství úspěšných projektů", Litomyšl /akce-odborne.html?id=/UPa/akce/ormv/2014/ms-2013.html /UPa/akce/ormv/2014/ms-2013.html v Hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli ORMV seminář,UPA Linda Ondráčková
 • 17.9.2013 – 18.9.2013
  Kurz psychosociální rehabilitace /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/psycho-rehabilitace.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/psycho-rehabilitace.html Fakulta zdravotnických studií, učebna ZA 15 Fakulta zdravotnických studií UPa školení/kurz/výuka,FZS Mgr. Linda Říhová 466 037 733
 • 19.9.2013
  4. Fakultní konference studentů doktorských programů Fakulty zdravotnickýcj studií UPa /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/konference-phd.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/konference-phd.html Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS Ing. Tereza Richterová 466 037 736
 • 23.9.2013
  Kulatý stůl /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/stul.html /FR/archiv/akce/akce-2013/stul.html hotel Zlatá hvězda - Smetanovo náměstí v Litomyšli Fakulta restaurování workshop,FR Mgr. Eva Novotná 737 111 507
 • 23.9.2013 – 24.9.2013
  Konference Krizový management 2013 /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/krizovy-management.html /FES/archiv/akce/akce-2013/krizovy-management.html Institut ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč URBV FES konference,FES doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 466036234
 • 24.9.2013
  Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra: Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova díla /akce-odborne.html?id=/FF/archiv/akce/akce-2013/kfi2.html /FF/archiv/akce/akce-2013/kfi2.html Fakulta filozofická konference,FF,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
 • 24.9.2013 – 25.9.2013
  International Days of Materials Science - 2013 - ReAdMat /akce-odborne.html?id=/FChT/archiv/akce/akce-2013/readmat.html /FChT/archiv/akce/akce-2013/readmat.html Hotel Zlatá štika Projekt Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály, "ReAdMat", Katedra obecné a anorganické chemie konference,FCHT prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. +420 466 037 144
 • 26.9.2013
  15. KSAP-PM: 15. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/archiv/akce/akce-2013/pigmenty.html /FChT/archiv/akce/akce-2013/pigmenty.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185; 466 037 127
 • 26.9.2013 – 27.9.2013
  Studentská doktorská konference IMEA 2013 http://imea.upce.cz/index.php /FES/archiv/akce/akce-2013/imea-2013.html Aula univerzity Pardubice FES konference,FES Ing. Veronika Hájková
 • 2.10.2013
  Základy péče o památky pro drobné majitele památek /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/zaklady-pece.html /FR/archiv/akce/akce-2013/zaklady-pece.html Divadlo hudby Olomouc Fakulta restaurování workshop,FR Bc. Anna Šubrtová
 • říjen - listopad 2013
  Workshop a seminář k projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/workshop-seminar.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/workshop-seminar.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 8.10.2013
  Česká kulturní krajina /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/kulturni-krajina.html /FR/archiv/akce/akce-2013/kulturni-krajina.html Městská knihovna Litomyšl Fakulta restaurování akademický obřad,FR Bc. Anna Šubrtová
 • 10.10.2013
  Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/schuze-orl.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/schuze-orl.html Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 15.10.2013
  Kultura a prostor pro život /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/prostor-pro-zivot.html /FR/archiv/akce/akce-2013/prostor-pro-zivot.html Městská knihovna Litomyšl Fakulta restaurování workshop,FR Bc. Anna Šubrtová
 • 16.10.2013
  Hodnocení bezpečnostní politiky Baracka Obamy /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/barack-obama.html /FES/archiv/akce/akce-2013/barack-obama.html DBB5 FES/URBV přednáška,FES doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 466036711
 • 17.10.2013
  Lipidomická analýza při hledání biomarkerů rakoviny /akce-odborne.html?id=/UPa/akce/cttz/2014/holcapek.html /UPa/akce/cttz/2014/holcapek.html CB-UNIT na nám. Čs. legií, velká zasedací místnost 03004 CTTZ přednáška,UPA Miriam Lukešová 466037533
 • 22.10.2013
  Matematika - nejkrásnější věda a nekonečné dobrodružství /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/pyriha.html /FES/archiv/akce/akce-2013/pyriha.html UA A3 JČMF, UMKM, přednáška,FES,/UPA/ARCHIV/AKCE/IC/AKCE-2013/,UPA Mgr. Libor Koudela, Ph.D. 466036014
 • 22.10.2013
  Základy péče o památky pro drobné majitele památek /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/zaklady-pece-ii.html /FR/archiv/akce/akce-2013/zaklady-pece-ii.html Městská knihovna Litomyšl Fakulta restaurování workshop,FR Bc. Anna Šubrtová
 • říjen – listopad 2013
  Využití telematiky v dopravních a logistických systémech /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/telematika-logist-sys.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/telematika-logist-sys.html zasedací místnost děkanátu DFJP/KID Katedra informatiky v dopravě seminář,DFJP doc. Ing. Josef Volek, CSc. 466 036 644
 • 24.10.2013
  Jak se orientovat v památkové péči /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/orientace.html /FR/archiv/akce/akce-2013/orientace.html Knihovna města Hradce Králové Fakulta restaurování workshop,FR Bc. Anna Šubrtová
 • 29.10.2013
  Pozvánka na workshop /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/workshop-rijen.html /FR/archiv/akce/akce-2013/workshop-rijen.html Litomyšl, Jiráskova 3 Fakulta restaurování workshop,FR Ing. Karol Bayer 466 036 591
 • 1.11.2013
  Pozvánka na zajímavou akci /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/stop-praha.html /FR/archiv/akce/akce-2013/stop-praha.html Praha, Nostický palác Fakulta restaurování a STOP seminář,FR Ing. Karol Bayer
 • 1.11.2013 – 2.11.2013
  Český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie s mezinárodní účastí /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/sjezd.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/sjezd.html Pardubice, kongresové a společenské centrum AFI Paláce Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Česká a slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii konference,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
 • listopad 2013
  Krajský neurologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/neuro-seminar.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/neuro-seminar.html Pardubice, Hotel Zlatá Štika Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. Jan Latta 466 014 701
 • 4.11.2013 – 8.11.2013
  Týden teorie a praxe v ekonomice na FES ve dnech 4. 11. - 8.11. 2013 /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/tyden-teorie-a-praxe-2013.html /FES/archiv/akce/akce-2013/tyden-teorie-a-praxe-2013.html učebny Univerzity Pardubice FES/ UPEM přednáška,FES PaedDr. Alexandr Šenec 466036559
 • 5.11.2013
  WORKSHOP IV – projekt POSTA /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/posta-2013.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/posta-2013.html Univerzita Pardubice Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP Ing. Jiří Čáp, Ph.D. +420 466 036 378
 • 5.11.2013
  Prezentace "Do Německa na zkušenou!" /akce-odborne.html?id=/jc/archiv/akce/starsi/akce-2013/do-nemecka-na-zkusenou.html /jc/archiv/akce/starsi/akce-2013/do-nemecka-na-zkusenou.html učebna EA 02032 Jazykové centrum ostatni,JC Mgr. Ilona Bourová 466 036 233
 • listopad 2013
  LOGI 2013 /akce-odborne.html?id=/DFJP/archiv/akce/akce-2013/logi-2013.html /DFJP/archiv/akce/akce-2013/logi-2013.html České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Dopravní fakulta Jana Pernera a Institut Jana Pernera, o. p. s. konference,DFJP doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. +420 387 842 179
 • 13.11.2013
  České zemědělství po vstupu do EU, /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/cz-zemedel-po-eu.html /FES/archiv/akce/akce-2013/cz-zemedel-po-eu.html DB B1 UEV - FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • 28.11.2013
  Konference Arte-fakt /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/arte-fakt.html /FR/archiv/akce/akce-2013/arte-fakt.html Kutná Hora Fakulta restaurování konference,FR Mgr. Radomír Slovik
 • 29.11.2013
  Barokní Křenov /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/barokni-krenov.html /FR/archiv/akce/akce-2013/barokni-krenov.html Křenov u Moravské Třebové Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. 466 036 592
 • 5.12.2013
  NANOMATERIÁLY PRO KONZERVACI A RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL /akce-odborne.html?id=/FR/archiv/akce/akce-2013/nanoforart.html /FR/archiv/akce/akce-2013/nanoforart.html Evropské školící centrum Fakulta restaurování konference,FR Ing. Renata Tišlová, Ph.D. 466 036 594
 • 10.12.2013
  Projekt JAS 39 GRIPEN /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/gripeny.html /FES/archiv/akce/akce-2013/gripeny.html EA 02030 FES URBV přednáška,FES doc. Ing. Ivana Kraftová, Ph.D. 466036711
 • 10.12.2013
  Aktuální ekonomické problémy ČR a EU /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/eko-probl-cr-a-eu.html /FES/archiv/akce/akce-2013/eko-probl-cr-a-eu.html DB B1 ÚEV FES přednáška,FES,UPA,/UPA/ARCHIV/AKCE/RPVV/AKCE-2013/ Ing. Jan Černohosrký, Ph.D.
 • 11.12.2013
  Firma Microsoft přednáší na Fakultě ekonomicko-správní /akce-odborne.html?id=/FES/archiv/akce/akce-2013/prednaska-microsoft.html /FES/archiv/akce/akce-2013/prednaska-microsoft.html DBB1 FES přednáška,FES Ing. Michaela Stříteská, Ph.D. 466036179
 • 12.12.2013
  Seminář a schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického a Královéhradeckého regionu /akce-odborne.html?id=/FZS/archiv/akce/akce-2013/phd-seminar.html /FZS/archiv/akce/akce-2013/phd-seminar.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové seminář,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306