Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 25.9.2014
  16. KSAP-PM: 16. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/ksap.html /FChT/akce/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185
 • 25.9.2014
  Konference Veřejná správa 2014 https://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/konference/verejna-sprava.html /FES/akce/konference/vs2014.html Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní konference,FES Martina Floriánová 466036072
 • 26.9.2014
  NOC VĚDCŮ 2014 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/noc-vedcu.html /DFJP/akce/noc-vedcu.html Výukové a výzkumné centrum v dopravě Doubravice Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP Mgr. Lenka Čermáková 466 038 506
 • 29.9.2014
  Prezentační seminář /akce-odborne.html?id=/FR/akce/vepa.html /FR/akce/vepa.html Litomyšl, EŠC Fakulta restaurování seminář,FR Ing. Dana Krejčová
 • říjen - listopad 2014
  Workshop a seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/workshop-fzs.html /FZS/akce/workshop-fzs.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice workshop,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 15.10.2014
  Kurz - "Od rukopisu k publikaci" /akce-odborne.html?id=/FR/akce/15-10-2014.html /FR/akce/15-10-2014.html Fakulta restaurování, Jiráskova 3, učebna č. 3 Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Jana Tmejová
 • 16.10.2014
  Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/schuze-orl-rijen.html /FZS/akce/schuze-orl-rijen.html Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, PKN a.s., FZS, Univerzity Pardubice, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku; Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 20.10.2014 – 24.10.2014
  Mezinárodní týden, workshop k projektu In+in /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/mezinarodni-tyden.html /FZS/akce/mezinarodni-tyden.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice workshop,FZS Ing. Hana Theer Vítková 466 037 800
 • 22.10.2014 – 23.10.2014
  LOGI 2014 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/logi-2014.html /DFJP/akce/logi-2014.html Pardubice Katedra technologie a řízení dopravy, VŠTE ČB, Institut J. Pernera, o. p. s. konference,DFJP doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 466 036 199
 • 23.10.2014
  18. Krajský kardiologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/krajsky-kardio-seminar.html /FZS/akce/krajsky-kardio-seminar.html Pardubice, Zámek Kardiologické oddělení interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 466 014 101
 • 23.10.2014 – 24.10.2014
  Konference Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti ŽOD http://www.upce.cz/dfjp/veda-vyzkum/konf-cd.pdf /DFJP/akce/konference-cd.html Konstantinovy Lázně Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, České dráhy, Plzeňský kraj, Q-rail konference,DFJP Jan Hrabáček
 • listopad 2014
  7. konference Anorganická pojiva a pigmenty /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/pigmenty.html /FChT/akce/pigmenty.html Pardubice, KDD CHEMagazín, Fakulta chemicko-technologická konference,FCHT prof. Ing. Andréa Kalendová, Ph.D., 466 037 272, 728 994 274, 725 500 826
 • 12.11.2014
  Krajský neurologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/neuro-seminar.html /FZS/akce/neuro-seminar.html Pardubice, hotel Zlatá Štika Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Ivana Dvořáková – sekretářka kliniky 466 014 710
 • 12.11.2014 – 13.11.2014
  „Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/konference/uhv-psani.html /FF/akce/konference/uhv-psani.html Východočeské muzeum v Pardubicích - rytířské sály Fakulta filozofická - Ústav historických věd konference,FF PhDr. Ladislav Nekvapil 773 819 043
 • 11.12.2014
  PhD - Seminář a schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického regionu a Královéhradeckého /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/phd-seminar-orl.html /FZS/akce/phd-seminar-orl.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze seminář,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306