Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 21.3.2014 – 25.4.2014
  Dopravní fakulta Jana Pernera zve na návštěvu do mobilní metalografické laboratoře http://projekty.upce.cz/bravo/akce/dfjp-laborator.html /DFJP/akce/navs-metal-labor-014.html DFJP DFJP přednáška,DFJP Ing. Pavel Svoboda 466 036 493
 • 23.4.2014
  I. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy a IX. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/konference-celostatni.html /FZS/akce/konference-celostatni.html Pardubice, FZS, Průmyslová 395 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS PhDr. Marie Macková, Ph.D. (mezinár. konference), Ing. Eva Kynclová (student.konference) 466 037 734; 466 037 753
 • 24.4.2014
  Užití agregace a desagregace v ekonomii /akce-odborne.html?id=/FES/akce/uev/agreg-a-desagreg.html /FES/akce/uev/agreg-a-desagreg.html zasedací místnost děkanátu FES UEV - FES seminář,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • 29.4.2014 – 6.7.2014
  Vernisáž II. části trvalé fakultní výstavy /akce-odborne.html?id=/FR/akce/kolej-vystava.html /FR/akce/kolej-vystava.html Piaristická kolej, Jiráskova 8, Litomyšl Fakulta restaurování kultura,FR Pavla Nováková
 • 7.5.2014
  Vedení mezinárodních týmů /akce-odborne.html?id=/FES/akce/uev/vedeni-tymu.html /FES/akce/uev/vedeni-tymu.html Aula A1 (budeova UA) UEV - FES seminář,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • 13.5.2014
  Perinatální výsledky 2013 – MUDr. Zuzana Kokrdová, Ph.D. /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/perinatalni-vysledky.html /FZS/akce/perinatalni-vysledky.html Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 15.5.2014
  Šíření vln a vliv ionosféry /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/sireni-vln-ionosfera.html /DFJP/akce/sireni-vln-ionosfera.html Zasedací místnost děkanátu DFJP, Studentská 95 Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě; IEEE Czechoslovakia Section seminář,DFJP Ing. Karel Dvořák 466 036 440
 • 15.5.2014 – 16.5.2014
  Kontroverze v onkologii /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/kontroverze.html /FZS/akce/kontroverze.html Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155 Onkologické centrum Multiscan Pardubice ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 411
 • 16.5.2014 – 17.5.2014
  Společná ORL konferenci pardubického a královéhradeckého kraje - Festival kazuistik /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/festival-kazuistik.html /FZS/akce/festival-kazuistik.html Hotel Devět skal, Sněžné - Milovy Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 20.5.2014 – 21.5.2014
  Studentská konference - Muzea, památky a konzervace 2014 http://www.upce.cz/fr/veda-vyzkum/konference.html /FR/akce/konference.html Litomyšl, Evropské školící centrum Fakulta restaurování konference,FR Mgr. Eva Novotná, Mgr. art. Luboš Machačko 420 466 036 594
 • 22.5.2014
  Kolokvium ŽelAktuel 2014 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/kolok-zel-aktuel-014.html /DFJP/akce/kolok-zel-aktuel-014.html SŽDC, Dlážděná, Praha Katedra technologie a řízení dopravy konference,DFJP Ing. Edvard Březina, CSc. 602 556 854
 • 24.5.2014
  VIII. pardubické bienále na téma "Město a válka" /akce-odborne.html?id=/FF/akce/konference/uhv-mesto.html /FF/akce/konference/uhv-mesto.html Východočeské muzeum v Pardubicích Fakulta filozofická - Ústav historických věd konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. 466 036 210
 • 5.6.2014 – 6.6.2014
  XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/dny-chirurgu.html /FZS/akce/dny-chirurgu.html Hotel Jezerka, Seč u Chrudimi Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Chirurgická klinika FN Hradec Králové; Chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod; Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice přednáška,FZS MUDr. M. Pirkl, odd. cévní a plast. chirurgie chirurg. kliniky PKN, a.s.; doc. MUDr. J. Šiller, Ph.D., chirurgická klinika PKN, a.s. 466 012 999
 • 10.6.2014
  Možnosti screeningu, diagnostiky a léčby karcinomu ovaria – MUDr. A. Štěpánová /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/screening-pg.html /FZS/akce/screening-pg.html Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednáška,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 15.6.2014 – 20.6.2014
  Mezinárodní konference „Europäische Geschichte im Osten Tschechiens“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/konference/kcj-euro.html /FF/akce/konference/kcj-euro.html Fakulta filozofická - Katedra cizích jazyků konference,FF PhDr. Jan Čapek, Ph.D. 466 036 215
 • 25.6.2014 – 28.6.2014
  21th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2014) /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/yisac.html /FChT/akce/yisac.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie konference,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc., Ing. Radovan Metelka, Ph.D. 466 037 370, 466 037 080
 • 27.7.2014 – 1.8.2014
  10th International Conference on New Models and Hydrocodes for Shock Processes in Condensed Matter - NMH 2014 /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/nmh.html /FChT/akce/nmh.html Univerzitní aula (A1+A2), Univerzita Pardubice Ústav energetických materiálů konference,FCHT Ing. Jiří Pachmáň, PhD., prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc. +420 466 038 023, +420 466 038 099
 • září 2014
  Doktorská konference /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/doktorska-konference.html /FZS/akce/doktorska-konference.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Hana Theer Vítková 466 037 800
 • 16.9.2014 – 17.9.2014
  International Days of Materials Science 2014 - ReAdMat /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/readmat2014.html /FChT/akce/readmat2014.html Pardubice (bude upřesněno) Projekt Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály, "ReAdMat", Katedra obecné a anorganické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. +420 466 037 144
 • 18.9.2014 – 19.9.2014
  Mezinárodní vědecká konference „Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/konference/kvv-aktual.html /FF/akce/konference/kvv-aktual.html Fakulta filozofická - Katedra věd o výchově konference,FF Mgr. Eva Matějová 466 036 532
 • 18.9.2014 – 19.9.2014
  Konference IPoCC 2014 http://ipocc.upce.cz/ /DFJP/akce/konf-ipocc-014.html Hotel Zlatá štika, Pardubice Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky konference,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. +420 466 036 375
 • 25.9.2014
  16. KSAP-PM: 16. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/ksap.html /FChT/akce/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185
 • říjen - listopad 2014
  Workshop a seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/workshop-fzs.html /FZS/akce/workshop-fzs.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice workshop,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • říjen - listopad 2014
  Mezinárodní týden, workshop k projektu In+in /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/mezinarodni-tyden.html /FZS/akce/mezinarodni-tyden.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice workshop,FZS Ing. Hana Theer Vítková 466 037 800
 • 16.10.2014
  Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/schuze-orl-rijen.html /FZS/akce/schuze-orl-rijen.html Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, PKN a.s., FZS, Univerzity Pardubice, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku; Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze konference,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 22.10.2014 – 23.10.2014
  LOGI 2014 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/logi-2014.html /DFJP/akce/logi-2014.html Pardubice Katedra technologie a řízení dopravy, VŠTE ČB, Institut J. Pernera, o. p. s. konference,DFJP doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 466 036 199
 • 23.10.2014
  18. Krajský kardiologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/krajsky-kardio-seminar.html /FZS/akce/krajsky-kardio-seminar.html Pardubice, Zámek Kardiologické oddělení interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 466 014 101
 • listopad 2014
  7. konference Anorganická pojiva a pigmenty /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/pigmenty.html /FChT/akce/pigmenty.html Pardubice, KDD CHEMagazín, Fakulta chemicko-technologická konference,FCHT prof. Ing. Andréa Kalendová, Ph.D., 466 037 272, 728 994 274, 725 500 826
 • 12.11.2014
  Krajský neurologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/neuro-seminar.html /FZS/akce/neuro-seminar.html Pardubice, hotel Zlatá Štika Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Ivana Dvořáková – sekretářka kliniky 466 014 710
 • 12.11.2014 – 13.11.2014
  „Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/konference/uhv-psani.html /FF/akce/konference/uhv-psani.html Východočeské muzeum v Pardubicích - rytířské sály Fakulta filozofická - Ústav historických věd konference,FF PhDr. Ladislav Nekvapil 773 819 043
 • 11.12.2014
  PhD - Seminář a schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického regionu a Královéhradeckého /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/phd-seminar-orl.html /FZS/akce/phd-seminar-orl.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze seminář,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306