Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 2.6.2016 – 1.9.2016
  Trvalá fakultní výstava v piaristické koleji /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/kolej.html /FR/akce/2015/kolej.html Jiráskova 8, Litomyšl Fakulta restaurování kultura,FR Pavla Nováková 466 036 590
 • 9.6.2016 – 11.9.2016
  Pozvání do Červené věže v létě 2016 /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/vez-2016.html /FR/akce/2015/vez-2016.html Jiráskova 3, Litomyšl Fakulta restaurování, Muzeum Jindřichohradecka kultura,FR Mgr. Radomír Slovik
 • Září 2016
  18. KSAP-PM: 18. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/ksap.html /FChT/akce/2016/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.; Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. 466 037 185; 466 037 182
 • 13.9.2016 – 14.9.2016
  Konference IPoCC 2016 http://ipocc.upce.cz/ /DFJP/akce/2016/ipocc-2016.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky konference,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 466 036 375
 • 15.9.2016
  Odborný seminář na téma "Informační technologie v dopravě" http://www.upce.cz/dfjp/kid/odborny-seminar.html /DFJP/akce/2016/sem-technologie-v-doprave.html Zasedací místnost KID, budova DFJP, 7. patro, Studentská 95, 532 10 Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera - Katedra informatiky v dopravě seminář,DFJP doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. +420 466 036 180
 • 18.9.2016 – 23.9.2016
  Solid State Chemistry /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/solidstate.html /FChT/akce/2016/solidstate.html Praha Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i. Řež, sekce „Amorfní chalkogenidy“ Katedry obecné a anorganické chemie konference,FCHT Ing. Adriana Lančok, Ph.D.; prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. +420 283 072 770 +420 466 037 144
 • 22.9.2016
  Veřejná správa 2016 http://vs2016.upce.cz /FES/akce/2016/konference/vs2016.html EB-E1 Fakulta ekonomicko-správní konference,FES Mgr. Nela Dosedělová, Ivana Veselá
 • 17.10.2016 – 19.10.2016
  XLIX. seminář o tenzidech a detergentech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/tenzidy.html /FChT/akce/2016/tenzidy.html Fryšava pod Žákovou horou Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 46 603 7370
 • 25.10.2016
  Slavnostní akademický obřad Fakulty restaurování /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/imatrikulace-16.html /FR/akce/2015/imatrikulace-16.html zámek Litomyšl Fakulta restaurování akademický obřad,FR Jitka Korábová, Petra Pokorná
 • Listopad 2016
  12th Sensing in Electroanalysis /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/sensing.html /FChT/akce/2016/sensing.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
 • 18.6.2017 – 22.6.2017
  45. ročník největší světové konference HPLC 2017 /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2017/hplc.html /FChT/akce/2017/hplc.html Kongresové centrum Praha FCHT konference,FCHT prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. 466 070 87