Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 3.3.2015 – 29.5.2015
  Univerzita třetího věku http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku/info.html /DFJP/akce/2015/u3v-tech-blok.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera přednáška,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
 • 28.5.2015 – 29.5.2015
  Ethical Values and Emotions http://filosofie.upce.cz/en/195-ceeen-symposium-ethical-values-and-emotions/ /FF/akce/2015/ff-ethical.html Olomouc Fakulta filozofická konference,FF Vlastimil Voháňka
 • 29.5.2015
  Moderní trakční pohony - odborný seminář /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html /DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html Pardubice, DFJP DFJP, KEEZ seminář,DFJP prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.; Ing. Ondřej Černý, Ph.D. 466 036 450; 466 036 399
 • 31.5.2015 – 31.10.2015
  Pozvání na hrad Křivoklát /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/vystava-vernisaz.html /FR/akce/2015/vystava-vernisaz.html Hrad Křivoklát Fakulta restaurování kultura,FR Ing. Karol Bayer
 • 4.6.2015
  English Acquisition and Corpora Building http://www.upce.cz/ff/kaa/en-acquisition-corp-build.html /FF/akce/2015/ff-english.html Univerzita Pardubice Fakulta filozofická seminář,FF doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
 • 4.6.2015
  Farmakokinetický seminář II /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/farmakokinet-semin.html /FChT/akce/2015/farmakokinet-semin.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice - posluchárna C2 Katedra fyzikální chemie, odborná skupina farmakokinetiky seminář,FCHT Ing. Alena Komersová, Ph.D., Ing. Václav Lochař, Ph.D.
 • 9.6.2015
  Infekce v graviditě /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html /FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 10.6.2015 – 31.10.2015
  Fakulta slaví 10 let /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/10-let.html /FR/akce/2015/10-let.html Piaristická kolej, Jiráskova 8, Litomyšl Fakulta restaurování kultura,FR Mgr. Radomír Slovik
 • 19.6.2015 – 21.6.2015
  III. Annual Conference of the Comenius Academic Club /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-annual.html /FF/akce/2015/ff-annual.html New York City Fakulta filozofická konference,FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
 • 3.9.2015 – 4.9.2015
  Dopravní konference 2015 a VI. mezinárodní vědecká konference věnovaná památce Jana Pernera s mottem Principy udržitelné dopravy http://isc.upce.cz/ /DFJP/akce/2015/mez-konf-dfjp.html Univerzita Pardubice, AFI Palác Dopravní fakulta Jana Pernera, Máša agency konference,DFJP Ing. Martin Trpišovský 420 466 036 104
 • září 2015
  17. KSAP-PM: 17. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/ksap.html /FChT/akce/2015/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185
 • 21.9.2015 – 22.9.2015
  Studentská konference MATEMATIcamp2015 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/matemat-camp-konfer.html /DFJP/akce/2015/matemat-camp-konfer.html DFJP KID, JČMF pobočka Pardubice konference,DFJP Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. 466 036 476
 • 24.9.2015 – 26.9.2015
  Conference „Love and the Good“ http://conferencelove.upce.cz/ /FF/akce/2015/ff-conference.html Zámek Pardubice Fakulta filozofická konference,FF Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • 29.9.2015
  Pardubický klinický ORL seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html /FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html Nemocnice Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • říjen 2015
  Workshop a Seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html /FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických oborů, posluchárna ZE1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 9.10.2015 – 10.10.2015
  Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-interkulturni.html /FF/akce/2015/ff-interkulturni.html Fakulta filozofická konference,FF PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.
 • 23.10.2015
  Konference Francouzsko-česko-slovenské komise historiků /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-francouzsko.html /FF/akce/2015/ff-francouzsko.html Fakulta filozofická konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
 • listopad 2015
  11th Sensing in Electroanalysis /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/analysis.html /FChT/akce/2015/analysis.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
 • 3.11.2015 – 4.11.2015
  Konference k výročí 120 let Masarykovy České otázky /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-konference.html /FF/akce/2015/ff-konference.html Fakulta filozofická konference,FF Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • Říjen – listopad 2015
  Podpora rozhodování v inteligentních dopravních systémech a férových obslužných systémech /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/workshop-kid.html /DFJP/akce/2015/workshop-kid.html Zasedací místnost děkanátu DFJP DFJP, KID workshop,DFJP doc. Ing. Josef Volek, CSc. 466 036 644
 • 10.11.2015
  Pardubický klinický ORL seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html /FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html Svitavy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice; ORL Nemocnice Svitavy; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 11.11.2015
  Krajský seminář na téma: Autoimunitní neurologické poruchy – roztroušenou sklerózu a autoimunitní neuromuskulární poruchy /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html /FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
 • 4.12.2015
  VIII. adventní kulatý stůl na téma „Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-adventni.html /FF/akce/2015/ff-adventni.html Fakulta filozofická konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
 • 10.12.2015
  Krajský seminář Ph.D. Pardubice /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html /FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; LFHK; ČLS JEP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301