Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 3.3.2015 – 29.5.2015
  Univerzita třetího věku http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku/info.html /DFJP/akce/2015/u3v-tech-blok.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera přednáška,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
 • duben - květen
  Cyklus přednášek na rámcové téma „Rozvoj a směřování železniční dopravy v České republice“ /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/cyklus-prednasek-trd.html /DFJP/akce/2015/cyklus-prednasek-trd.html DFJP Katedra technologie a řízení dopravy přednáška,DFJP Ing. Tomáš Hodr; Ing. Ondřej Štěpán 466 036 489; 466 036 460
 • 21.4.2015
  Policie v bezpečnostním systému ČR /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2015/upem/bilek-prednaska.html /FES/akce/2015/upem/bilek-prednaska.html UAA1 UPEM přednáška,FES,/UPA/AKCE/IC/2015/,UPA doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 466036234
 • 21.4.2015
  Pozvání do Kroměříže /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2014/kromeriz.html /FR/akce/2014/kromeriz.html Kroměříž Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Eva Novotná
 • 21.4.2015 – 23.4.2015
  Mezinárodní vědecká konference MAREW 2015 - Microwave and Radio Electronics Week /akce-odborne.html?id=/FEI/akce/2015/marew.html /FEI/akce/2015/marew.html náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice FEI konference,FEI,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/2015/ Zdeněk Němec, Ing., Ph.D. +420 466 036 441
 • 21.4.2015 – 23.4.2015
  MAREW 2015 - The Microwave and Radio Electronics Week 2015 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/marew-2015.html /DFJP/akce/2015/marew-2015.html Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, KEEZ (CIRCUITS AND SYSTEMS) konference,DFJP doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. 466 036 427
 • 22.4.2015
  Politika soudržnosti EU 2014 - 2020 - Aktuální stav /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2015/ussv/kucerova-2015.html /FES/akce/2015/ussv/kucerova-2015.html DBB1 USSV přednáška,FES Ing. Ivana Mandysová, Ph.D. 466036528
 • 22.4.2015
  Přednáška - Nové trendy simulačních programů MSC Software /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/simulac-program.html /DFJP/akce/2015/simulac-program.html DFJP, DA 02007 DFJP přednáška,DFJP Ing. Petr Jilek, DiS. 466 036 486
 • 22.4.2015
  8. Krajský neurologický seminář na téma: Epilepsie a extrapyramidové poruchy /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/epilepsie.html /FZS/akce/2015/epilepsie.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice pardubického kraje, Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
 • 23.4.2015
  II. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/mezinarodni-konf..html /FZS/akce/2015/mezinarodni-konf..html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice; Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice konference,FZS Mgr. Jan Pospíchal 466 037 748
 • 23.4.2015
  X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/celostatni-konference-fzs.html /FZS/akce/2015/celostatni-konference-fzs.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 24.4.2015
  Workshop - Zkušební metody v oblasti železniční infrastruktury /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/zkus-met-zelez-infras.html /DFJP/akce/2015/zkus-met-zelez-infras.html Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Doubravice 41, 533 53 Pardubice, posluchárna DD 02042 DFJP workshop,DFJP Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
 • 24.4.2015
  Celostátní přednášková akce spojená s videopřenosem z operačních sálů očního oddělení garantovaná ČLK /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/prednas.akce-ocni-odd..html /FZS/akce/2015/prednas.akce-ocni-odd..html Aula Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice přednáška,FZS doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 606 292 938
 • 28.4.2015
  Přednáška - „Změny legislativy a dopravní politika“ /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/zmeny-legistlativy.html /DFJP/akce/2015/zmeny-legistlativy.html učebna DA – 03003 (P21) Katedra technologie a řízení dopravy přednáška,DFJP Ing. Ondřej Štěpán 646 036 460
 • 29.4.2015
  Pozvánka na seminář /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/neinvazivni-metody.html /FR/akce/2015/neinvazivni-metody.html Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. art. Luboš Machačko
 • 29.4.2015
  Jak správně citovat /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/citacni-software.html /FR/akce/2015/citacni-software.html Litomyšl, Fakulta restaurování Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Jana Tmejová
 • 29.4.2015 – 17.5.2015
  Originál / Kopie /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/vystava.html /FR/akce/2015/vystava.html Piaristický kostel Fakulta restaurování kultura,FR Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
 • polovina května 2015
  32nd International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/konfer-kmmcs.html /DFJP/akce/2015/konfer-kmmcs.html Pardubice DFJP, KMMČS konference,DFJP doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. 466 036 574, 466 036 092
 • Květen 2015
  ŽelAktuel 2015 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/zel-aktuel-015.html /DFJP/akce/2015/zel-aktuel-015.html SŽDC Praha, Dlážděná ul., Rytířský sál DFJP-KTŘD, Institut Jana Pernera, SŽDC konference,DFJP Ing.Petr Nachtigall, Ph.D. 466 036 462
 • 7.5.2015
  Seminář a pro širokou veřejnost den otevřených dveří v Dopravním sále - Ne/Bezpečná železnice /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/ne-bezpec-zel.html /DFJP/akce/2015/ne-bezpec-zel.html V prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Dopravní fakulty Jana Pernera, Drážní inspekce České republiky seminář,DFJP Ing. Ondřej Štěpán 466 036 460
 • 12.5.2015
  Perinatální výsledky za rok 2014 /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html /FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 14.5.2015
  Šíření vln na spojích družice - Země /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/sireni-vln.html /DFJP/akce/2015/sireni-vln.html Univerzita Pardubice, Zasedací místnost děkanátu DFJP, Studentská 95 KEEZ, IEEE Czechoslovakia Section seminář,DFJP Ing. Karel Dvořák 466 036 440
 • 21.5.2015 – 22.5.2015
  Kontroverze v onkologii /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/kontroverze.html /FZS/akce/2015/kontroverze.html Kongresové centrum Kunětická Hora, Dříteč 155 Onkologické centrum Multiscan Pardubice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 411
 • 22.5.2015 – 23.5.2015
  Krajský seminář Pardubického a Královehradeckého kraje: Uzlinový syndrom krku /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html /FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html Hotel Devět skal, Sněžné-Milovy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; ČLS JEP; LFHK; POUZP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 28.5.2015 – 29.5.2015
  Ethical Values and Emotions http://filosofie.upce.cz/en/195-ceeen-symposium-ethical-values-and-emotions/ /FF/akce/2015/ff-ethical.html Olomouc Fakulta filozofická konference,FF Vlastimil Voháňka
 • 29.5.2015
  Moderní trakční pohony - odborný seminář /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html /DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html Pardubice, DFJP DFJP, KEEZ seminář,DFJP prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.; Ing. Ondřej Černý, Ph.D. 466 036 450; 466 036 399
 • 4.6.2015
  English Acquisition and Corpora Building http://www.upce.cz/ff/kaa/en-acquisition-corp-build.html /FF/akce/2015/ff-english.html Univerzita Pardubice Fakulta filozofická seminář,FF doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
 • 9.6.2015
  Infekce v graviditě /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html /FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 19.6.2015 – 21.6.2015
  III. Annual Conference of the Comenius Academic Club /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-annual.html /FF/akce/2015/ff-annual.html New York City Fakulta filozofická konference,FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
 • 3.9.2015 – 4.9.2015
  Dopravní konference 2015 a VI. mezinárodní vědecká konference věnovaná památce Jana Pernera s mottem Principy udržitelné dopravy http://isc.upce.cz/ /DFJP/akce/2015/mez-konf-dfjp.html Univerzita Pardubice, AFI Palác Dopravní fakulta Jana Pernera, Máša agency konference,DFJP Ing. Martin Trpišovský 420 466 036 104
 • září 2015
  17. KSAP-PM: 17. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/ksap.html /FChT/akce/2015/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185
 • 24.9.2015 – 26.9.2015
  Conference „Love and the Good“ http://conferencelove.upce.cz/ /FF/akce/2015/ff-conference.html Zámek Pardubice Fakulta filozofická konference,FF Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • 29.9.2015
  Pardubický klinický ORL seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html /FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html Nemocnice Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • říjen 2015
  Workshop a Seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html /FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických oborů, posluchárna ZE1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 9.10.2015 – 10.10.2015
  Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-interkulturni.html /FF/akce/2015/ff-interkulturni.html Fakulta filozofická konference,FF PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.
 • 23.10.2015
  Konference Francouzsko-česko-slovenské komise historiků /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-francouzsko.html /FF/akce/2015/ff-francouzsko.html Fakulta filozofická konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
 • listopad 2015
  11th Sensing in Electroanalysis /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/analysis.html /FChT/akce/2015/analysis.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
 • 3.11.2015 – 4.11.2015
  Konference k výročí 120 let Masarykovy České otázky /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-konference.html /FF/akce/2015/ff-konference.html Fakulta filozofická konference,FF Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • Říjen – listopad 2015
  Podpora rozhodování v inteligentních dopravních systémech a férových obslužných systémech /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/workshop-kid.html /DFJP/akce/2015/workshop-kid.html Zasedací místnost děkanátu DFJP DFJP, KID workshop,DFJP doc. Ing. Josef Volek, CSc. 466 036 644
 • 10.11.2015
  Pardubický klinický ORL seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html /FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html Svitavy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice; ORL Nemocnice Svitavy; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 11.11.2015
  Krajský seminář na téma: Autoimunitní neurologické poruchy – roztroušenou sklerózu a autoimunitní neuromuskulární poruchy /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html /FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
 • 4.12.2015
  VIII. adventní kulatý stůl na téma „Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-adventni.html /FF/akce/2015/ff-adventni.html Fakulta filozofická konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
 • 10.12.2015
  Krajský seminář Ph.D. Pardubice /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html /FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; LFHK; ČLS JEP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301