Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 3.3.2015 – 29.5.2015
  Univerzita třetího věku http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku/info.html /DFJP/akce/2015/u3v-tech-blok.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera přednáška,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
 • 10.3.2015
  Borderline tumory ovárií /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/borderline.html /FZS/akce/2015/borderline.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 10.3.2015 – 11.3.2015
  Konference projektu VEPA /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/vepa.html /FR/akce/2015/vepa.html Evropské školící centrum Litomyšl Fakulta restaurování konference,FR Mgr. art. Luboš Machačko
 • 11.3.2015
  Česká republika a zahraniční politika EU /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2015/hynek-kmonicek.html /FES/akce/2015/hynek-kmonicek.html UAA1 UEV přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská 466036452
 • 12.3.2015
  Restaurátoři zvou do zámeckého pivovaru /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2015/seminar.html /FR/akce/2015/seminar.html Evropské školící centrum Litomyšl Fakulta restaurování seminář,FR PhDr. Pavel Petr
 • 17.3.2015
  Seminář - Efektivní výpočty a posuzování nosných konstrukcí z oceli, betonu a dřeva /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/sem-efekt-vypocty.html /DFJP/akce/2015/sem-efekt-vypocty.html Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD), Doubravice 41, 533 53 Pardubice DFJP, IDEA RS, s.r.o. seminář,DFJP Ing. Vladimír Suchánek 466 036 393
 • 18.3.2015
  Veletrh pracovních příležitostí na Univerzitě Pardubice /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2015/kontakt-2015.html /FES/akce/2015/kontakt-2015.html Aula Univerzity Pardubice FES, FCHT ostatni,FES Ivana Veselá 466036454
 • 20.3.2015
  Přednáška Ing. Jiřího Týce - Jaderná energetika v souvislostech ČR a EU /akce-odborne.html?id=/FEI/akce/2015/tyce2015.html /FEI/akce/2015/tyce2015.html nám. Čs Legií 565, Pardubice FEI přednáška,FEI Milena Poděbradská
 • 23.3.2015
  12. Studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/studentska-konference.html /FZS/akce/2015/studentska-konference.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických oborů, posluchárna ZE1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 26.3.2015 – 27.3.2015
  IX. demonstrační kurz a seminář Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/demonstracni-kurz.html /FZS/akce/2015/demonstracni-kurz.html Nemocnice Svitavy ORL Nemocnice Svitavy; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku NP; ČLS JEP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 26.3.2015 – 27.3.2015
  Workshop Teoretický a experimentální výzkum železniční vozidlo – kolej II. /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/workshop-kdpd.html /DFJP/akce/2015/workshop-kdpd.html Dříteč DFJP,KDPD workshop,DFJP doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc., Ing. Martin Kohout, Ph.D. 465 533 006, 466 038 518
 • 31.3.2015
  Pardubický regionální seminář: Rinitidy a rinosinusitidy /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/regionalni-seminar-orl.html /FZS/akce/2015/regionalni-seminar-orl.html Nemocnice Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku NP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 31.3.2015
  úterý 31. března 2014 Analýza a následný seminář věnovaný staršímu projektu památkové obnovy – Multifunkční aula GONG, Dolní VÍTKOVICE /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2014/vitkovice.html /FR/akce/2014/vitkovice.html Ostrava Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Eva Novotná
 • 8.4.2015 – 10.4.2015
  Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVII. /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/monitor-latek.html /FChT/akce/2015/monitor-latek.html Ovčárna pod Pradědem Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
 • 14.4.2015
  Kolposkopie /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/kolposkopie.html /FZS/akce/2015/kolposkopie.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 14.4.2015
  Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-proza.html /FF/akce/2015/ff-proza.html Fakulta filozofická konference,FF PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
 • 15.4.2015 – 17.4.2015
  18th International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“ /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/seminar-energetic.html /FChT/akce/2015/seminar-energetic.html Univerzita Pardubice, Univerzitní aula Ústav energetických materiálů seminář,FCHT prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D. +420 466 038 023 +420 466 038 099
 • 17.4.2015 – 18.4.2015
  5. mezioborové sympozium /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/mezioborove-sympozium.html /FZS/akce/2015/mezioborove-sympozium.html Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+NP; LFHK; ČLS JEP; Klinika otorinolaryngologie FN Ostrava; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 21.4.2015
  Pozvání do Kroměříže /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2014/kromeriz.html /FR/akce/2014/kromeriz.html Kroměříž Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Eva Novotná
 • 21.4.2015 – 23.4.2015
  MAREW 2015 - The Microwave and Radio Electronics Week 2015 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/marew-2015.html /DFJP/akce/2015/marew-2015.html Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, KEEZ (CIRCUITS AND SYSTEMS) konference,DFJP doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. 466 036 427
 • 22.4.2015
  8. Krajský neurologický seminář na téma: Epilepsie a extrapyramidové poruchy /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/epilepsie.html /FZS/akce/2015/epilepsie.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice pardubického kraje, Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
 • 23.4.2015
  II. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/mezinarodni-konf..html /FZS/akce/2015/mezinarodni-konf..html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice; Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice konference,FZS Mgr. Jan Pospíchal 466 037 748
 • 23.4.2015
  X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/celostatni-konference-fzs.html /FZS/akce/2015/celostatni-konference-fzs.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 24.4.2015
  Celostátní přednášková akce spojená s videopřenosem z operačních sálů očního oddělení garantovaná ČLK /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/prednas.akce-ocni-odd..html /FZS/akce/2015/prednas.akce-ocni-odd..html Aula Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice přednáška,FZS doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 606 292 938
 • polovina května 2015
  32nd International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/konfer-kmmcs.html /DFJP/akce/2015/konfer-kmmcs.html Pardubice DFJP, KMMČS konference,DFJP doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. 466 036 574, 466 036 092
 • Květen 2015
  ŽelAktuel 2015 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/zel-aktuel-015.html /DFJP/akce/2015/zel-aktuel-015.html SŽDC Praha, Dlážděná ul., Rytířský sál DFJP-KTŘD, Institut Jana Pernera, SŽDC konference,DFJP Ing.Petr Nachtigall, Ph.D. 466 036 462
 • Květen 2015
  Moderní trakční pohony - odborný seminář /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html /DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html Pardubice, DFJP DFJP, KEEZ seminář,DFJP prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 466 036 450
 • 12.5.2015
  Perinatální výsledky za rok 2014 /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html /FZS/akce/2015/perinatalni-vysledky.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 14.5.2015
  Šíření vln na spojích družice - Země /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/sireni-vln.html /DFJP/akce/2015/sireni-vln.html Univerzita Pardubice KEEZ, IEEE Czechoslovakia Section seminář,DFJP Ing. Karel Dvořák 466 036 440
 • 21.5.2015 – 22.5.2015
  Kontroverze v onkologii /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/kontroverze.html /FZS/akce/2015/kontroverze.html Kongresové centrum Kunětická Hora, Dříteč 155 Onkologické centrum Multiscan Pardubice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice konference,FZS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 466 016 411
 • 22.5.2015 – 23.5.2015
  Krajský seminář Pardubického a Královehradeckého kraje: Uzlinový syndrom krku /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html /FZS/akce/2015/uzlinovy-syndrom.html Hotel Devět skal, Sněžné-Milovy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; ČLS JEP; LFHK; POUZP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 28.5.2015 – 29.5.2015
  Ethical Values and Emotions http://filosofie.upce.cz/en/195-ceeen-symposium-ethical-values-and-emotions/ /FF/akce/2015/ff-ethical.html Olomouc Fakulta filozofická konference,FF Vlastimil Voháňka
 • 4.6.2015
  English Acquisition and Corpora Building /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-english.html /FF/akce/2015/ff-english.html Univerzita Pardubice Fakulta filozofická seminář,FF doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
 • 9.6.2015
  Infekce v graviditě /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html /FZS/akce/2015/infekce-gravidita.html Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky, Pardubická nemocnice Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice seminář,FZS Petra Zajíčková 466 015 502
 • 19.6.2015 – 21.6.2015
  III. Annual Conference of the Comenius Academic Club /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-annual.html /FF/akce/2015/ff-annual.html New York City Fakulta filozofická konference,FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
 • září 2015
  17. KSAP-PM: 17. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/ksap.html /FChT/akce/2015/ksap.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra anorganické technologie konference,FCHT prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 466 037 185
 • 24.9.2015 – 26.9.2015
  Conference „Love and the Good“ http://conferencelove.upce.cz/ /FF/akce/2015/ff-conference.html Zámek Pardubice Fakulta filozofická konference,FF Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • 29.9.2015
  Pardubický klinický ORL seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html /FZS/akce/2015/klin.orl-seminar.html Nemocnice Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Pardubická nemocnice; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • říjen 2015
  Workshop a Seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html /FZS/akce/2015/seminar-a-workshop-fzs.html Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických oborů, posluchárna ZE1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS Ing. Eva Kynclová 466 037 753
 • 9.10.2015 – 10.10.2015
  Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-interkulturni.html /FF/akce/2015/ff-interkulturni.html Fakulta filozofická konference,FF PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.
 • 23.10.2015
  Konference Francouzsko-česko-slovenské komise historiků /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-francouzsko.html /FF/akce/2015/ff-francouzsko.html Fakulta filozofická konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
 • listopad 2015
  11th Sensing in Electroanalysis /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/analysis.html /FChT/akce/2015/analysis.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
 • 3.11.2015 – 4.11.2015
  Konference k výročí 120 let Masarykovy České otázky /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-konference.html /FF/akce/2015/ff-konference.html Fakulta filozofická konference,FF Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • Říjen – listopad 2015
  Podpora rozhodování v inteligentních dopravních systémech a férových obslužných systémech /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2015/workshop-kid.html /DFJP/akce/2015/workshop-kid.html Zasedací místnost děkanátu DFJP DFJP, KID workshop,DFJP doc. Ing. Josef Volek, CSc. 466 036 644
 • 10.11.2015
  Pardubický klinický ORL seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html /FZS/akce/2015/orl-seminar-svitavy.html Svitavy Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická nemocnice; ORL Nemocnice Svitavy; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301
 • 11.11.2015
  Krajský seminář na téma: Autoimunitní neurologické poruchy – roztroušenou sklerózu a autoimunitní neuromuskulární poruchy /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html /FZS/akce/2015/roztrousena-skleroza.html Hotel Zlatá štika Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 466 014 701
 • 4.12.2015
  VIII. adventní kulatý stůl na téma „Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/2015/ff-adventni.html /FF/akce/2015/ff-adventni.html Fakulta filozofická konference,FF doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
 • 10.12.2015
  Krajský seminář Ph.D. Pardubice /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html /FZS/akce/2015/seminar-ph.d..html Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK+PN; LFHK; ČLS JEP; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice seminář,FZS MUDr. Jan Vodička, Ph.D. 466 015 301