Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 3.2.2016 – 20.5.2016
  Odborné kurzy Komunikace ve zdravotnictví http://www.upce.cz/fzs/studium/odborne-kurzy.html /FZS/akce/2016/odborne-kurzy.html Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice školení/kurz/výuka,FZS Andrea Jušková 466 037 801
 • 17.2.2016 – 18.2.2016
  Aktuální problematika mikrobiologie potravin /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/mikrobiologie.html /FChT/akce/2016/mikrobiologie.html Fakulta chemicko-technologická, Studentská 573, Pardubice Katedra biologických a biochemických věd seminář,FCHT Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D. 466 037 798
 • 18.2.2016
  Workshop s partnerskými podniky sektoru dopravy a spojů /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/workshop-podniky.html /DFJP/akce/2016/workshop-podniky.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 466 036 375
 • 23.2.2016
  Mezinárodní seminář „Přístup k podpoře nákladní železniční dopravy“ /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/podpora-nakzel-dop.html /DFJP/akce/2016/podpora-nakzel-dop.html zasedací místnost DFJP DFJP seminář,DFJP prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 466 036 549
 • 25.2.2016
  Elektrotechnická zařízení v dopravě /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/elektro-zar-doprava.html /DFJP/akce/2016/elektro-zar-doprava.html Zasedací místnosti KEEZ, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice KEEZ seminář,DFJP doc. Ing. Ondřej Černý, Ph.D. 466 036 387
 • 2.3.2016 – 23.3.2016
  Kurz předporodní přípravy https://download.upce.cz/mikroweb/predporodnikurzy/ /FZS/akce/2016/kurzy-predp-pripr-2.html Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice, knihovna-suterén FZS školení/kurz/výuka,FZS Mgr. Zuzana Škorničková 739 461 207
 • Březen 2016
  Odborný seminář o nových technologiích svařování /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/seminar-svarovani.html /DFJP/akce/2016/seminar-svarovani.html VVCD VVCD/ PRAMET TOOLS, s.r.o. seminář,DFJP prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 466 038 507
 • 16.3.2016
  Veletrh pracovních příležitostí Kontakt 2016 se blíží /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2016/akce-studium/kontakt-2016.html /FES/akce/2016/akce-studium/kontakt-2016.html Aula Univerzity Pardubice FES + FCHT ostatni,FES Ivana Veselá 466036454
 • 30.3.2016 – 1.4.2016
  Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/cizor-latky.html /FChT/akce/2016/cizor-latky.html Ovčárna pod Pradědem Katedra analytické chemie, Univerzita obrany v Brně seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
 • duben 2016
  Controlling logistických nákladů /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/controling-log-nak.html /DFJP/akce/2016/controling-log-nak.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 466 036 381
 • 4.4.2016 – 6.4.2016
  International Days 2016 /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2016/fakulta/id-fes-2016.html /FES/akce/2016/fakulta/id-fes-2016.html Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko-správní ostatni,FES Mgr. Nela Dosedělová
 • 6.4.2016 – 27.4.2016
  Kurz předporodní přípravy https://download.upce.cz/mikroweb/predporodnikurzy/ /FZS/akce/2016/kurzy-predp-pripr-3.html Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice, knihovna-suterén FZS školení/kurz/výuka,FZS Mgr. Zuzana Škorničková 739 461 207
 • 19.4.2016 – 20.4.2016
  Radioelektronika 2016 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/konf-radioelektronika.html /DFJP/akce/2016/konf-radioelektronika.html Technická univerzita Košice VUT Brno, ČVUT Praha, SVUT Bratislava, ZČU Plzeň, TU Košice, DFJP KEEZ, IEEE Czechoslovakia Section konference,DFJP doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. 466 036 427
 • 20.4.2016
  III. Mezinárodní konference KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY s podtitulem PÉČE O PSYCHIKU VE ZDRAVÍ A NEMOCI http://www.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/konference/kvalita-perspektivy-2016.html /FZS/akce/2016/mezinarodni-konference.html Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice - Černá za Bory Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS Andrea Jušková 466 037 801
 • 20.4.2016 – 22.4.2016
  19th International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“ /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/energ-materialy.html /FChT/akce/2016/energ-materialy.html Pardubice Ústav energetických materiálů seminář,FCHT prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc. +420 466 038 023
 • 21.4.2016
  XI. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů http://www.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/konference/kvalita-perspektivy-2016.html /FZS/akce/2016/studentska-konference.html Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice - Černá za Bory Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice konference,FZS Ing. Eva Kynclová 766 037 753
 • 4.5.2016 – 25.5.2016
  Kurz předporodní přípravy https://download.upce.cz/mikroweb/predporodnikurzy/ /FZS/akce/2016/kurzy-predp-pripr-4.html Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice, knihovna-suterén FZS školení/kurz/výuka,FZS Mgr. Zuzana Škorničková 739 461 207
 • 9.5.2016 – 12.5.2016
  43. ročník konference - Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2016 /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2015/kouty.html /FChT/akce/2015/kouty.html Kouty nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví a Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická. konference,FCHT prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 466037503
 • květen 2016
  Personální controlling /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/personal-controlling.html /DFJP/akce/2016/personal-controlling.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 466 036 381
 • Květen 2016
  ŽelAktuel 2016 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/zel-aktuel.html /DFJP/akce/2016/zel-aktuel.html Dlážděná, Praha DFJP, SŽDC seminář,DFJP Ing. Edvard Březina, CSc. 466 036 201
 • 12.5.2016
  Rozptyl vln na objektech a využití v radarové technice a radiokomunikacích /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/rozptyl-vln.html /DFJP/akce/2016/rozptyl-vln.html zasedací místnost děkana DFJP, Univerzita Pardubice KEEZ, IEEE Czechoslovakia Section seminář,DFJP Ing. Karel Dvořák 466 036 440
 • 13.6.2016 – 16.6.2016
  XXIV. International Congress IFATCC /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/ifatcc.html /FChT/akce/2016/ifatcc.html Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Spolek textilních chemiků a koloristů, IFATCC, Fakulta chemicko-technologická konference,FCHT Ing. Michal Černý, Ph.D. 466037527
 • 13.9.2016 – 14.9.2016
  Konference IPoCC 2016 http://ipocc.upce.cz/ /DFJP/akce/2016/ipocc-2016.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky konference,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 466 036 375
 • 18.6.2017 – 22.6.2017
  45. ročník největší světové konference HPLC 2017 /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2017/hplc.html /FChT/akce/2017/hplc.html Kongresové centrum Praha FCHT konference,FCHT prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. 466 070 87