Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

 • 4.11.2014
  Aplikovaný výzkum v péči o kulturní dědictví /akce-odborne.html?id=/FR/akce/seminar.html /FR/akce/seminar.html Evropské školící centrum Litomyšl Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Eva Novotná 737 111 507
 • listopad 2014
  7. konference Anorganická pojiva a pigmenty /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/pigmenty.html /FChT/akce/pigmenty.html Pardubice, KDD CHEMagazín, Fakulta chemicko-technologická konference,FCHT prof. Ing. Andréa Kalendová, Ph.D., 466 037 272, 728 994 274, 725 500 826
 • 5.11.2014
  Česká kulturní krajina /akce-odborne.html?id=/FR/akce/gympl.html /FR/akce/gympl.html Gymnázium Litomyšl Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Eva Novotná 737 111 507
 • 6.11.2014
  LOGI 2014 http://www.upce.cz/dfjp/veda-vyzkum/logi-014.pdf /DFJP/akce/logi-2014.html Pardubice Katedra technologie a řízení dopravy, VŠTE ČB, Institut J. Pernera, o. p. s. konference,DFJP doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 466 036 199
 • 6.11.2014
  Konference "Podpora pečujících osob" http://projekty.upce.cz/handicapy/aktuality/konference.html /UPa/akce/rpvv/handicapy-konference.html Univerzita Pardubice, projekt Handicapy konference,UPA Ing. Lenka Nováková
 • 10.11.2014 – 14.11.2014
  Týden teorie a praxe v ekonomice /akce-odborne.html?id=/FES/akce/upem/tyden-teorie-2014.html /FES/akce/upem/tyden-teorie-2014.html učebny a posluchárny Univerzity Pardubice UPEM přednáška,FES PaedDr. Alexandr Šenec 466036559
 • 12.11.2014
  Krajský neurologický seminář /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/neuro-seminar.html /FZS/akce/neuro-seminar.html Pardubice, hotel Zlatá Štika Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice seminář,FZS doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Ivana Dvořáková – sekretářka kliniky 466 014 710
 • 12.11.2014 – 13.11.2014
  „Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách“ /akce-odborne.html?id=/FF/akce/konference/uhv-psani.html /FF/akce/konference/uhv-psani.html Východočeské muzeum v Pardubicích - rytířské sály Fakulta filozofická - Ústav historických věd konference,FF PhDr. Ladislav Nekvapil 773 819 043
 • 13.11.2014
  Pozvánka na Arte-fakt /akce-odborne.html?id=/FR/akce/arte-fakt.html /FR/akce/arte-fakt.html Kutná Hora, GASK Arte-fakt, GASK Kutná Hora, Fakulta restaurování UPa workshop,FR Mgr. art. Luboš Machačko 466 036 594
 • 18.11.2014
  Pozvánka na přednášku Ing. Aleše Michla - jednoho z nejvlivnějších ekonomů v ČR /akce-odborne.html?id=/FES/akce/uev/akt-eko-probl.html /FES/akce/uev/akt-eko-probl.html DBB1 UEV FES přednáška,FES Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. 466036452
 • 24.11.2014
  Kurz - "Od rukopisu k publikaci" /akce-odborne.html?id=/FR/akce/15-10-2014.html /FR/akce/15-10-2014.html Fakulta restaurování, Jiráskova 3, učebna č. 3 Fakulta restaurování seminář,FR Mgr. Jana Tmejová
 • 11.12.2014
  PhD - Seminář a schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického regionu a Královéhradeckého /akce-odborne.html?id=/FZS/akce/phd-seminar-orl.html /FZS/akce/phd-seminar-orl.html Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze seminář,FZS MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. 466 015 306
 • 2.2.2015 – 6.2.2015
  Kurz „Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu“ /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/kurz-ucitele.html /DFJP/akce/kurz-ucitele.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera školení/kurz/výuka,DFJP Zlatuše Sojková 466 036 409