Přehled odborných akcí

Pořadatel
Kalendář se vykresluje
Tisknout

Nadcházející odborné akce

  • 7.11.2016
    Nové tváře starých soch /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2016/madonka.html /FR/akce/2016/madonka.html Zámecký pivovar v Litomyšli Zámecké návrší p. o. ve spolupráci s Fakultou restaurování UP a Centrem teologie a umění při KTF UK konference,FR Ing. Karol Bayer
  • 7.11.2016 – 11.11.2016
    Týden teorie a praxe v ekonomice - cyklus přednášek na Fakultě ekonomicko-správní /akce-odborne.html?id=/FES/akce/2016/fakulta/tyden-teorie-a-praxe.html /FES/akce/2016/fakulta/tyden-teorie-a-praxe.html učebny FES - viz program akce UPEM přednáška,FES PaedDr. Alexandr Šenec 466036559
  • 11.11.2016
    Studenti píši Wikipedii https://dokumenty.upce.cz/akce-priloha/fes/2016/wiki.pdf /FES/akce/2016/fakulta/studenti-pisi-wiki.html B3 Fakulta ekonomicko-správní přednáška,FES,/UPA/AKCE/RPVV/2016/,UPA Petr Urbanec
  • 14.11.2016 – 17.11.2016
    12th Sensing in Electroanalysis /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2016/sensing.html /FChT/akce/2016/sensing.html Pardubice Katedra analytické chemie seminář,FCHT prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 466 037 370
  • 25.11.2016 – 29.1.2017
    Fakulta restaurování spolupořadatelem výstavy v Kutné Hoře /akce-odborne.html?id=/FR/akce/2016/udp.html /FR/akce/2016/udp.html GASK Kutná Hora Fakulta restaurování kultura,FR Josef Čoban, akad. mal.
  • 5.12.2016 – 6.12.2016
    Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016 /akce-odborne.html?id=/DFJP/akce/2016/aktual-tren-dopr.html /DFJP/akce/2016/aktual-tren-dopr.html Dopravní fakulta Jana Pernera konference,DFJP doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 466 036 400, 466 036 092
  • leden - březen 2017
    Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty přihlášky do 20.11.2016 http://www.upce.cz/fzs/studium/celozivotni-vzdelavani/hojeni-ran.html /FZS/akce/2016/spec-pece.html FZS školení/kurz/výuka,FZS Mgr. Zuzana Červenková
  • 18.6.2017 – 22.6.2017
    45. ročník největší světové konference HPLC 2017 /akce-odborne.html?id=/FChT/akce/2017/hplc.html /FChT/akce/2017/hplc.html Kongresové centrum Praha FCHT konference,FCHT prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. 466 070 87