Nadcházející odborné akce

FCHT

39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář

Seminář s dlouholetou tradicí o využití kalorimetrických metod a metod termické analýzy v různých oborech.

Seminář je rozdělen do tematických okruhů: termodynamika, biologické materiály, nekrystalické materiály a termická analýza. Součástí Kalorimetrického semináře je i několik pozvaných přednášek, jejichž smyslem je přehledně informovat o aktuálních nebo nadčasových tématech z oblasti chemické analýzy.

Akce se také pravidelně účastní zástupci předních světových kalorimetrických firem.

DFJP

GPR Roadshow Pardubice

FR

Vernisáž výstavy Mezi vazy

 

Mezi – Vazy

výstava uměleckých knižních vazeb

26. 5. – 30. 7. 2017 (v období 17. 6. - 31. 7. včetně víkendů) otevřeno po – pá 8 – 15 hodin, so, ne 10 – 17 hodin Červená věž, areál Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl

vernisáž: 25. 5. 2017 v 17 hodin

FCHT

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj „MEMPUR 2017“

Cílem konference je přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního přes aplikovaný výzkum, až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a v průmyslových odvětvích. Snahou je organizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých oborech ukázat směry dalšího vývoje.

FR

Vernisáž výstavy "1 ze 4"

Jeden ze čtyř

výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 16. 6. - 30. 9. 2017

 

otevřeno: 1.čtvrtek v měsíci + víkendy 10 – 17 hodin, po dobu konání operního festivalu otevřeno před vybranými koncerty následovně:

 

so 17. 6. od 10 do 20 hodin

ne 18. 6. od 10 do 19.30 hodin

pá 23. 6. od 15 do 21 hodin

so 24. 6. od 10 do 21 hodin

ne 25. 6. od 10 do 19 hodin

pá 30. 6. od 15 do 21 hodin

so 1. 7. od 10 do 21 hodin

ne 2. 7. od 10 do 17.30 hodin

st 5. 7. od 10 do 21 hodin

čt 6. 7. od 9 do 19.30 hodin

 

Fakulta restaurování, Piaristická kolej, Jiráskova 8, Litomyšl

vernisáž: 15. 6. 2017 v 17 hodin

FCHT

45. ročník největší světové konference HPLC 2017

45. ročník největší světové konference zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními a detekčními technikami bude poprvé v historii pořádána v České republice. Symposium bude probíhat od 18. do 22. června 2017 v Kongresovém centru Praha za účasti předních odborníků z celého světa s očekávanou účastí přes 1500 účastníků. Významnou úlohu při pořádaní tohoto symposia hraje Katedra analytické chemie FChT, protože prof. Holčapek je předsedající tohoto symposia společně s Ing. Františkem Foretem, CSc. z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně, prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. je čestným předsedou  symposia a další 3 pracovníci (Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Ing. Robert Jirásko, Ph.D. a RNDr. Jiří Urban. Ph.D.) pracují v organizačním výboru. Jedním z hlavních cílů konference je zvýšit účast studentů a mladých vědeckých pracovníků z České republiky i dalších zemí, a proto připravujeme program pro mladé zahrnující zvýhodněné vložné, cestovní granty a ceny pro nejlepší mladé přednášející i autory plakátových sdělení.

 

 

FCHT

19. KSAP-PM: 19. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

FCHT

Aktuální problematika mikrobiologie potravin

6. ročník setkání mikrobiologů, které je věnováno epidemiologii, novým i klasickým metodám stanovení patogenů i legislativě v oblasti mikrobiologie potravin. V organizování seminářů se střídá Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.

FCHT

13th Seminar/Workshop „Sensing in Electroanalysis“

Seminář a pracovní setkání řešitelů mezinárodních projektů a výukových sítí

FR

Konference restaurátorů-konzervátorů v Litomyšli