Nadcházející odborné akce

FR

Vernisáž výstavy Mezi vazy

 

Mezi – Vazy

výstava uměleckých knižních vazeb

26. 5. – 30. 7. 2017 (v období 17. 6. - 31. 7. včetně víkendů) otevřeno po – pá 8 – 15 hodin, so, ne 10 – 17 hodin Červená věž, areál Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl

vernisáž: 25. 5. 2017 v 17 hodin

FR

Vernisáž výstavy "1 ze 4"

Pozvání do piaristické koleje

otevřeno: 1.čtvrtek v měsíci + víkendy 10 – 17 hodin, po dobu konání operního festivalu otevřeno před vybranými koncerty následovně:

 

so 17. 6. od 10 do 20 hodin

ne 18. 6. od 10 do 19.30 hodin

pá 23. 6. od 15 do 21 hodin

so 24. 6. od 10 do 21 hodin

ne 25. 6. od 10 do 19 hodin

pá 30. 6. od 15 do 21 hodin

so 1. 7. od 10 do 21 hodin

ne 2. 7. od 10 do 17.30 hodin

st 5. 7. od 10 do 21 hodin

čt 6. 7. od 9 do 19.30 hodin

 

Fakulta restaurování, Piaristická kolej, Jiráskova 8, Litomyšl

vernisáž: 15. 6. 2017 v 17 hodin

FCHT

19. KSAP-PM: 19. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

FCHT

Aktuální problematika mikrobiologie potravin

6. ročník setkání mikrobiologů, které je věnováno epidemiologii, novým i klasickým metodám stanovení patogenů i legislativě v oblasti mikrobiologie potravin. V organizování seminářů se střídá Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.

FCHT

13th Seminar/Workshop „Sensing in Electroanalysis“

Seminář a pracovní setkání řešitelů mezinárodních projektů a výukových sítí

FR

Konference restaurátorů-konzervátorů v Litomyšli